Greatest Achievements

Name Of The Student Percentage
Deepak Patil 95.45
Swapnil Mondarkar 93.27
Vijay Kawle 93.07
Saurabh Mhatre 93.00
Shradha Patil 92.73
Ashwini Narute 91.27
Mahima Dukare 91.20
Shweta 91.00
Akshay Kharat 90.36
Rohini Dangle 90.25
Aarti Modhve 90.05
Varsh Gore 89.44
Aniket Bobade 89.00
Anjali Deshmukh 88.50
Jaya Kawle 88.15
Shreya Rangari 88.00
Shravani 88.00
Pooja Gaikwad 88.00
Pratik Radhukar 86.61
Swarali Mokal 86.60
Sunny Sudhakar 86.46
Upendra Mahato 86.00
Pramod Landge 85.86
Shubham Bobade 85.00
Kiran Jadhav 84.04
Ankit Rajbhar 84.00
Pooja Jankar 84.00
Samuel Bhingare 83.62
Madhavi Mail 83.07
Vaishnavi 83.00
Nikita Dhawale 81.80
Amol Kasbe 81.60
Harsh Mhatre 81.00
Akshay Devkar 80.98
Sonali Jadhav 80.36
Priya Gaikwad 80.36
Megha Yadav 80.39
Abhijeet Ghogare 80.01
Priyanka Kajrolkar 80.00

Many more to come…

 Result Update From 13/09/2022 as per students results