Greatest Achievement

Name Of The StudentPercentage
Deepak Patil95.45
Swapnil Mondarkar93.27
Vijay Kawle93.07
Saurabh Mhatre93.00
Shradha Patil92.73
Ashwini Narute91.27
Mahima Dukare91.20
Shweta91.00
Akshay Kharat90.36
Rohini Dangle90.25
Aarti Modhve90.05
Varsh Gore89.44
Aniket Bobade89.00
Anjali Deshmukh88.50
Jaya Kawle88.15
Shreya Rangari88.00
Shravani88.00
Pooja Gaikwad88.00
Pratik Radhukar86.61
Swarali Mokal86.60
Sunny Sudhakar86.46
Upendra Mahato86.00
Pramod Landge85.86
Shubham Bobade85.00
Kiran Jadhav84.04
Ankit Rajbhar84.00
Pooja Jankar84.00
Samuel Bhingare83.62
Madhavi Mail83.07
Vaishnavi83.00
Nikita Dhawale81.80
Amol Kasbe81.60
Harsh Mhatre81.00
Akshay Devkar80.98
Sonali Jadhav80.36
Priya Gaikwad80.36
Megha Yadav80.39
Abhijeet Ghogare80.01
Priyanka Kajrolkar80.00

Many more to come…  Result update from 13/09/2022 as per student’s results