जलद गणनेसाठी 10 गणिताच्या युक्त्या | 10 Maths Tricks

Maths Tricks गणिताच्या युक्त्या म्हणजे जटिल गणिती समस्या सहज आणि द्रुतपणे सोडवण्याचे मार्ग. गणित हे केवळ पाठ्यपुस्तकांमधून शिकण्यापुरते मर्यादित नाही, वेगवेगळ्या शिक्षण शैलीमुळे गणित सोपे होते. साध्या गणिताच्या जादूच्या युक्त्या (Maths Magic Tricks) आम्हाला जलद गणना करण्यात आणि आमची गणिती कौशल्ये सुधारण्यात मदत करतात. उदाहरणार्थ, गुणाकार युक्त्या विद्यार्थ्यांना गणित तक्ते आणि द्रुत गुणाकार शिकण्यास मदत करतील.

काही विद्यार्थ्यांनासाठी गणित सोपे नसते. गणिताच्या युक्त्या केवळ शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठीच उपयुक्त नाहीत तर अंतिम परीक्षा तसेच स्पर्धा परीक्षांमध्ये वेळ व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि गणिताचे प्रश्न अचूकपणे सोडवण्यासाठी तुम्हाला मदत करतात. या युक्त्या इयत्ता 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 च्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप उपयुक्त आहेत.

10 maths tricks । 10 गणिताच्या युक्त्या

गणित हा एक मजेदार विषय बनवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे गणिताच्या युक्त्या समजून घेणे. म्हणून, गणिताच्या सोप्या युक्त्या (Maths Easy Tricks) शिकल्याने विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्ये वाढविण्यात मदत होते. या शिकण्याच्या कौशल्याने ते स्पर्धा परीक्षा आणि आगामी भविष्यात मोठे यश मिळवू शकतात.

10 गणिताच्या युक्त्या (Maths Tricks) (उदाहरणांसह)

गणिताच्या युक्त्या वापरून तुम्ही काही सेकंदात समस्यांची गणना करू शकता तेव्हा गणित किती सोपे आणि मनोरंजक असेल याची कल्पना करा. बेरीज, वजाबाकी, भागाकार, गुणाकार, वर्गीकरण, मुळे, शक्ती, लॉगरिदम, भागाकार इत्यादी विविध प्रकारच्या अंकगणितीय क्रिया आहेत. येथे काही उत्तम युक्त्या आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अंकगणिताची गणिते सहज करता येतील.

1. जोडण्यासाठी गणिताच्या युक्त्या

दहापट आणि एकक स्थानांच्या मूलभूत तत्त्वांच्या मदतीने, दोन-अंकी संख्या जोडणे द्वारे केले जाते.

 • 43 + 34 घ्या
 • दुसरी संख्या दहा आणि एकक ठिकाणी विभाजित करा. 34 = 30 + 4
 • दहा जोडणे पूर्ण करा. 43 + 30 = 73
 • शेवटी, उर्वरित युनिट स्थान अंक जोडा. ७३ + ४ = ७७.

2. वजाबाकीसाठी गणिताच्या युक्त्या

येथे एक उदाहरण आहे ज्यासाठी भरपूर कर्ज घेणे आवश्यक आहे

 • 1000 आणि 676 या दोन संख्यांचा विचार करा
 • दोन्ही संख्यांमधून १ वजा करा; आम्हाला 999 आणि 675 मिळतात
 • नंतर ९९९ मधून ६७५ वजा केल्यास ३२४ मिळेल
 • तर, 1000 – 676 = 324.

3. संख्या खंडित करून द्रुत गुणाकार युक्त्या

 • चला 24 आणि 16 क्रमांक वापरून पाहू
 • प्रथम क्रमांक 24 विभाजित करा, जे 4 x 6 देते
 • नंतर 6 ला 16 ने गुणा, आणि आपल्याला 96 मिळेल
 • शेवटी संख्येचा गुणाकार करा, 96 x 4 = 384
 • तर, दोन संख्यांचा 24 x 16 गुणाकार केल्यास 384 चे समाधान मिळते.

4. 15 ने गुणाकार केला

 • 56 आणि 15 या दोन संख्यांच्या गुणाकाराचा विचार करा
 • आता पहिल्या क्रमांकाच्या शेवटी शून्य जोडा, ते 560 होईल.
 • त्या संख्येला 2 ने विभाजित करा; आम्हाला 560/2 = 280 मिळतात
 • परिणामी संख्या 560 सह जोडा, म्हणून 560 + 280 = 840.
 • तर 56 आणि 15 चे उत्तर 840 आहे.

5. दोन-अंकी संख्यांचा गुणाकार

दिलेल्या संख्यांपैकी कोणीही सम संख्या असल्यास, सोडविण्यासाठी चरणांचे अनुसरण करा

 • एक उदाहरण विचारात घ्या, 18 x 37
 • येथे 18 ही सम संख्या आहे, नंतर पहिली संख्या अर्ध्यामध्ये विभाजित करा, म्हणजे 18/2 = 9
 • नंतर दुसरी संख्या दुप्पट करा. ३७ x २ = ७४
 • शेवटी, परिणामी संख्यांचा गुणाकार करा. ते ७४ x ९ = ६६६ होते

6. गणित विभागाच्या युक्त्या

ज्या संख्यांना ठराविक संख्येने समान रीतीने भागले जाऊ शकते ते आहेत:

 • जर एखादी संख्या सम संख्या असेल आणि ती 0, 2, 4, 6 किंवा 8 ने संपत असेल तर ती 2 ने भागली जाईल.
 • अंकांची बेरीज 3 ने भागल्यास संख्या 3 ने भाग जाते. संख्या 12 = 1 + 3 विचारात घ्या आणि 3 हा 3 ने भाग जातो.
 • शेवटचे दोन अंक 4 ने भागल्यास संख्या 4 ने भाग जाते. उदाहरण: 9312. येथे शेवटचे दोन अंक 12 आहेत, आणि 12 ला 4 ने भाग जातो.
 • जर शेवटचा अंक 0 किंवा 5 असेल तर तो 5 ने भाग जातो
 • जर एखाद्या संख्येला 2 आणि 3 ने भाग जात असेल, तर ती 6 ने निःशेष भाग जाईल कारण 6 हा 2 आणि 3 चा गुणाकार आहे.
 • जर संख्येला 8 ने भाग जात असेल, तर त्या संख्येचे शेवटचे तीन अंक 8 ने भागतात.
 • जर एखाद्या संख्येला 9 ने भाग जात असेल, तर अंकांची बेरीज 9 ने भागली जाते. उदाहरणाचा विचार करू या, 4518 = 4 + 5 + 1 + 8 = 18, ज्याला 9 ने भाग जातो.
 • जर संख्येचा अंतिम अंक 0 असेल तर तो 10 ने भाग जातो.

7. टक्केवारी शोधण्यासाठी गणिताची युक्ती

आपण ते घेऊ; आपल्याला 475 च्या 5% संख्येची टक्केवारी शोधावी लागेल आणि चरणांचे अनुसरण करावे लागेल.

 • दिलेल्या संख्येसाठी, दशांश बिंदू एका ठिकाणी हलवा. 475 47.5 होते
 • नंतर 47.5 या संख्येला 2 ने भागा आणि आपल्याला 23.75 मिळेल.
 • 75 हे दिलेल्या समस्येचे निराकरण आहे.

8. अंक 5 ने समाप्त होणार्‍या स्क्वेअरची गणना करण्यासाठी मॅथ्स मॅजिक ट्रिक्स

 • ७५ क्रमांकाचा वर्ग शोधण्यासाठी त्याचा विचार करू.
 • शेवटच्या दोन अंकी संख्या 25 चे उत्तर लिहायला सुरुवात करा कारण 5 ने संपणारी कोणतीही संख्या 25 आहे
 • 75 या संख्येचा पहिला अंक घ्या. म्हणजे 7 आणि 7 नंतर येणारी संख्या 8 घ्या.
 • आता, 7 आणि 8 चा गुणाकार करा, आणि आपल्याला 56 संख्या मिळेल.
 • शेवटी, उपसर्गात संख्या 56 लिहा आणि आम्ही आधीच लिहिलेल्या 25 सह एकत्र करा.
 • तर, उत्तर 5625 आहे.
 • 5 मध्ये समाप्त होणारे वर्ग: n5 = n(n + 1)52 = n(n + 1)25 , जेथे n हा पहिला अंक आहे.
 • उदाहरण: ७५ क्रमांकाचा वर्ग शोधण्यासाठी त्याचा विचार करू. येथे n = 7,
 • तर, 75 = 7(7 + 1)25 = (7 x 8) 25 = 5625.

9. 2 आणि 4 ने गुणाकार करण्याच्या युक्त्या

जेव्हा एखाद्या संख्येचा 2 किंवा 4 ने गुणाकार केला जातो, तेव्हा परिणामी मूल्याचा शेवटचा अंक नेहमी सम संख्या असेल.

उदाहरणे:

 • 19 x 2 = 38
 • 19 x 4 = 76

10. 5 ने गुणाकार

जेव्हा एखाद्या संख्येचा 5 ने गुणाकार केला जातो, तेव्हा परिणामी मूल्य 0 किंवा 5 ने समाप्त होईल.

उदाहरणे:

 • 11 x 5 = 55
 • 8 x 5 = 40
 • 121 x 5 = 605

निष्कर्ष

गणित हा मजेदार विषय आहे. आणि या गणिताच्या युक्त्या (Maths Tricks) जोडल्यास ते अधिक मनोरंजक होईल. गणिताच्या जादूच्या युक्त्या (Maths Magic Tricks) वापरून विद्यार्थी सर्व गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवू शकतील. या युक्त्या विद्यार्थ्यांना त्यांची समस्या सोडवण्याची कौशल्ये सुधारण्यास आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत करतात.

Leave a Reply